La Unió Intersectorial Empresarial del Ripollés és un òrgan de coordinació, representació, gestió i foment dels interessos generals i comuns de les associacions empresarials i professionals del Ripollès.La UIER fou constituïda l’any 1982, amb la finalitat de canalitzar, gestionar,  promoure i defensar els legítims interessos i drets professional i empresarials de les diferents organitzacions que la integren.

  • Amb aquest objectiu juntament amb el Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya l’any 1987 promou el programa P.I.E.R. (Programa d’Incentivació Econòmica del Ripollès).
  • Impulsa amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya el Polígon Industrial “La Casa Nova de Baix”, primer polígon Industrial del Ripollès.
  • Mitjançant conveni establert amb el CIDEM gestiona el punt d’informació CIDEM a la comarca.
  • Centre de formació ocupacional del Departament de Treball.
  • Subscriu acords de col·laboració amb l’Escola de Formació Professional del Ripollès.
  • Forma part de la comissió consultiva de l’Escola d’Empresarials de Vic – Osona.
  • Cofundadora de la F.O.E.G. (Federació d’Organitzacions Empresarials Gironines).
  • Cofundadora de Ripollès Desenvolupament S.L.
  • Amb el suport de Foment del Treball Nacional, amb qui col·labora estretament, organització de Fòrums empresarials.
  • En resum la Unió Intersectorial del Ripollès, és com una organització empresarial, punt de referència en el temes econòmics i socials de la comarca

 

Instal·lacions

SUBIR